Cities of Guangdong Province

- including the provincial capital, Guangzhou, and other cities at prefecture-level or above


Foshan

Foshan (佛山)

Huizhou

Huizhou (惠州)

Zhongshan

Zhongshan (中山)