Cities of Fujian Province

- including the provincial capital, Fuzhou, and other cities at prefecture-level or above


Fuzhou

Fuzhou (福州)

Quanzhou

Quanzhou (泉州)

Xiamen

Xiamen (厦门)